Navigacija

Za nagrade nastavnicima i saradnicima 70.000 KM

UNIBLAktuelnostiNovosti i obavještenjaNagrade

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 49. sjednici, održanoj 4. septembra 2020. godine, donio je Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene međunarodne rezultate u naučno-istraživačkom i obrazovnom radu za 2019. godinu, a ukupan fond za nagrade je 70000 KM.

Kako se navodi u Odluci Upravnog odbora, Univerzitet u Banjoj Luci raspisuje konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene rezultate, istaknuti rad i dostignuća u naučno-istraživačkoj i obrazovnoj djelatnosti, u 2019. godini, u tri kategorije, i to:

1) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su autori indeksiranog naučnog rada,

2) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta, i

3) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su koordinatori ili kontakt osobe Erazmus+ projekata – Ključna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta.

Plan je da se nastavnici i saradnici koji su autori indeksiranog naučnog rada nagrade sa ukupnim fondom do 50.000 KM, dok je fond za nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučnog istraživačkog projekta do 14.000 KM. Nastavnici i saradnici koji su koordinatori ili kontakt osove Erazmus+ projekata – Ključna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta, biće nagrađeni sa novčanim fondom do 6.000 KM.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Univerziteta (www.unibl.org), gdje se nalaze i sve dodatne informacije o ovom konkurus.

Zainteresovani kandidati mogu predati svoju prijavu, putem pošte na sljedeću adresu: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.

Prijem dokumentacije i bodovanje kandidata vršiće Komisija za dodjelu priznanja i nagrada Univerziteta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9836/UNIBL_2.png