Navigacija

SK - rezultati pismenog i termin odbrane godišnjih zadataka

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Pismeni ispit iz predmeta Statika konstrukcija položili su:

Miodrag Iličić - 55%,

Vukašin Deronjić - 60%.

Odbrana godišnjih zadataka u okviru septembarskog ispitnog roka će se održati 10.09. u 10:00h na AGGF-u.