Navigacija

Engleski jezik_rezultati pismenog ispita_septembar 2, 2020.

Oglasna pločaGeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 5 - SJ5Strani jezik (Engleski jezik) 6 - SJ6Strani jezik (Engleski jezik) 8 - SJ8

Engleski jeik 1

Aleksandar Maksimović 39/40

Engleski jezik 5 

Đole Lutovac 29/40 

Engleski jezik 6

Đole Lutovac 25.5/40

Engleski jezik 8 

Milica Peulić 7/40 

 

Upis ocjena u petak,18.09.2020. u 10.00 na lokaciji na Pravu, učionica broj 1