Navigacija

Konačne ocjene iz OG, PIN, GR, IE

Oglasna pločaGrađevinarstvoProjektovanje i nadzor - PNGrađevinska regulativa - GROrganizacija građenja - OGInženjerska ekonomija - IEK

U prilogu se nalaze konačne ocjene iz  2. julskog ispita iz sledećih predmeta

  • INŽENJERSKA EKONOMIJA
  • GRAĐEVINSKA REGULATIVA
  • PROJEKTOVANJE I NADZOR
  • ORGANIZACIJA GRAĐENJA

Mole se studenti, koji nisu uradili elaborat, da ga što pre urade i pošalju asistentu na mail !!!! Konačna ocjena ne može se zaključiti bez elaborata!!!