Navigacija

GRF_FI_FZ Rezultati pismenog ispita održanog 21.08.2020.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaGrađevinska fizika - GRFFizika zgrade - FZFizika - FI

Pismeni ispit iz predmeta Fizika niko nije položio. 

Uvid u radove: ponedeljak 24.08. u 11 h. 

Pismeni ispit iz predmeta Građevinska fizika položili su: 

1. Tatjana Samardžija 29/18- 57%

Uvid u radove: ponedeljak 24.08. u 11 h. 

Pismeni ispit iz predmeta Fizika zgrade položili su:

1. Nikolina Đurđević 16/18- 81%

Uvid u radove: ponedeljak 24.08. u 13 h