Navigacija

Statika konstrukcija - rezultati pismenog dijela ispita i termin usmenog

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Pismeni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija položio je Stefan Matić - 51% (2. kolokvijum). 

Usmeni dio ispita će se održati  u petak, 17.7. u 14:00h na AGGF-u.