Navigacija

SK - Rezultati pismenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Pismeni ispit iz predmeta Statika konstrukcija položio je Srđan Radanović - 80% (2. kol.). Usmeni dio ispita će se održati 17.08. (ponedeljak) u 10:00 časova na AGGF-u.