Navigacija

FI_GRF_FZ Rezultat pismenog ispita: junsko-julski rok - II termin

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezija

Pismeni ispit iz predmeta Fizika niko nije položio. 

Pismeni ispit iz predmeta Građevinska fizika položili su: 

1. Gorana Mitrović 03/19- 97%

2. Luka Mihajlović 09/19- 51%

Uvid u radove: ponedeljak 20.07. u 11 h. 

Pismeni ispit iz predmeta Fizika zgrade položili su:

1. Aleksandra Škrga 04/18- 79%

Uvid u radove: ponedeljak 20.07. u 13 h.