Navigacija

DAK - rezultati pismenog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoDinamička analiza konstrukcija - DAK

Pismeni dio ispita iz predmeta Dinamička analiza konstrukcija položio je Nikola Knežević - 65%. Završni dio ispita će se održati 19.8. (srijeda) sa početkom u 9:00, na lokaciji iznad pravnog fakulteta.