Navigacija

Završni ispit - DK, MDK, KI2

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoDrvene konstrukcije - DKKonstruktersko inženjerstvo 2 - KI2Metalne i drvene konstrukcije - MDK

Završni ispit kod profesora Milašinovića  iz predmeta Drvene konstrukcije, Metalne i drvene konstrukcije, Konstruktersko inženjerstvo 2 će se održati u petak 12.06.2020. u 9.00h na staroj lokaciji.

Pravo izlaska imaju svi koji su riješili predispitne obaveze i položili pismeni ispit, kao i oba kolokvijuma. Molim studente koji nisu predali na uvid elaborat a imaju pravo izlaska na ispit da ga ponesu na završni ispit.