Navigacija

SK - rezultati pismenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Statika konstrukcija:

Sandra Šućur 85%

Stefan Matić 95% (1. kolokvijum)

Srđan Radanović 85% (1. kolokvijum)

Ana Gračanin 80% (1. kolokvijum)

Tijana Kerezović 51% (1. kolokvijum)