Navigacija

SK - Odbrana godišnjih zadataka

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Odbrana godišnjih zadataka iz predmeta Statika konstrukcija, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu aprilskog ispitnog roka, će se održati u petak, 12.06. sa početkom u 09:00 časova, kabinet br. 11.