Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_april

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu aprilskog ispitnog roka, održaće se u petak, 5.6.2020. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Neophodno je da se svi studenti prije izlaska na odbranu, a najkasnije do 3.6.2020., prijave putem mejla predmetnom asistentu, zbog eventualnog formiranja grupa za odbranu u slučaju velikog broja zainteresovanih studenata.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!