Navigacija

Instalacije 1 - organizacija do kraja semestra

Oglasna pločaArhitekturaInstalacije 1 - I1

Dragi studenti,

U skladu sa objavljenim terminima ispitnih rokova i svim zvaničnim uputstvima  za završetak nastave kojih se moramo pridržavati finalnu predaju i odbranu grafičkog rada iz Instalacija 1 zakazujemo za srijedu, 17.6.2020.

Naknadno ćemo objaviti termine odbrana rada po grupama (kako ne bi došli svi u istom trenutku). Radove predajete digitalno na link i donosite isprintane na odbranu.

Studenti koji nisu osvojili preko 5.5 na 1. i/ ili 2. kolokvijumu tokom semestra, trebaju izaći na taj kolokvijum u terminu ispita jer je položen kolokvijum uslov za izlazak na ispit; to se odnosi i na studente od prošle godine kojima smo priznali grafički rad a nisu položili kolokvijum.

Ispit nosi 20 poena i na njega izlazite nakon odbrane grafičkih radova i položenih kolokvijuma ako ih polažete u terminima isptinih rokova.