Navigacija

Održano predavanje doc. dr Vesne Bulatović u okviru SMS razmjene nastavnog osoblja – K-FORCE

Međunarodni projektiAktuelnostiNovosti i obavještenjaGostujuća predavanjaK-FORCE

U okviru SMS razmjene Erasmus+ projekta K-FORCE (Knowledge For Resilient soCiEty - Znanje za otporno društvo) na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu 10. marta 2020. godine sa početkom u 18.00 časova u sali AGGF2 održano je predavanje doc. dr Vesne Bulatović sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu na temu "Spoljni uticaj sulfata na beton".

Tema se bavila trajnošću betona, hemijskim procesima, uticaju sulfata na beton, te je prikazano mnogo primjera sa terena i laboratorije.

Predavanjima su prisustvovali inženjeri iz građevinske struke, studenti AGGF-a, kao i nastavnici i saradnici Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.