Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_apsolventski_mart 2020

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1Mostovi - K / MAAseizmičko projektovanje i građenje - K / MA

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u apsolventskom roku, održaće se u srijedu, 4.3.2020. godine, sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!