Navigacija

VIM2_rezultati prvog januarskog ispitnog roka

Oglasna pločaArhitekturaVizuelizacija i modelovanje 2 - VIM2

Milanović Anđela    15 bodova (položila)

Kerezović Tijana       11 bodova (položila)

Gračanin Ana             16 bodova (položila)