Navigacija

AP8 termini predaje grafičkog rada

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 8 - AP8

Obavještavaju se studenti da su termini predaje grafičkih radova definisani za:

1. Oblikovanje - 24.01.2020.god /petak/ kabinet 6, stara lokacija u 13 časova

2. Konačna predaja cjelovitog grafičkog rada - 10.02.2020.god /ponedeljak/ kabinet 6, stara lokacija u 12 časova

Obavezni prilozi za oblikovanje su:

Svi izgledi objekta, R-1:200 (definisani prema stranama svijeta, crtež je potrebno
pročistiti (dozvoljeno bočno pozicioniranje drveća i ljudskih figura) i grafički
predstaviti materijalizaciju objekta)

3D model (obavezno prikazati jednu ptičiju perspektivu objekta - pogled na krovnu
ravan i poziciju kolskog ulaza u javnu parking garažu) ili maketa javne parking garaže
sa urbanističkim rješenjem okolnog partera i saobraćaja R-1:500