Navigacija

AP1/AG - KOLOKVIJUM - OBAVIJEST

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonska grafika - AGArhitektonsko projektovanje 1 - AP1

Obavještavaju se studenti prve godine da će se kolokvijum iz AP i AG održati u predviđenom terminu za ispit iz AG, odnosno u utorak, 28.01.2020. sa početkom u 12.30 časova. Studenti trebaju na kolokvijum donijeti HAMER PAPIR A3 formata, kompletan pribor za crtanje (obavezno 2 veća trougla), olovke, tuševe, flomastere, rapidografe, svih debljina i sve crno. Vrijeme predviđeno za rad na kolokvijumu je 4 sata.

Srećno svima!