Navigacija

AP_6_SOLITER IZNOVA_dinamika do kraja semestra i poeni

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 6 - AP6

Dinamika:
2020. godina: na kraju vježbi 16. januar _PRELIMINARNA PREDAJA GRAFIČKOG RADA
2020. godina: 22. januar _ obavezne konsultacije
2020. godina: 27. januar _ FINALNA PREDAJA

U ISPITNIM ROKOVIMA moguće korigovati i dopuniti poene iz PROCESA 3x3.

Dosadašnje poene provjerite u fajlu u prilogu.

PREDAVANJA sa slajdovima, jer bilo ih je i BEZ, pogledajte na linku:
https://drive.google.com/drive/folders/158pxN_lCCZUBuemF1uLFSraKHlka1_Uk?usp=sharing

Uživajte u praznicima!