Navigacija

AP8_Predaja dijela grafičkog rada 15.11.2019.

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 8 - AP8

Obavještavaju se studenti da je predaja dijela grafičkog rada 15.11.2019. u terminu vježbanja.

Studenti treba da predaju sve do sada urađene grafičke priloge na vježbama i to: analize lokacije/programa/primjera iz literature, koncept, urbanizam bloka R-1:1000, situaciono rješenje R-1:500, radna maketa.

Predaja rada je u formi plakata dimenzija 70x100 cm ili 50x70 cm /vertikalna orijentacija/.