Navigacija

Predavanje doc. dr Pavla Stamenovića sa Arhitektonskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu

AktuelnostiArhitekturaNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFGostujuća predavanja

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da prisustvujete predavanjuZoom-in/Zoom-out: Nepostojanost razmere u projektantskom postupku doc. dr Pavla Stamenovića sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predavanje će se održati u prostorijama AGGF-a u Kampusu sala K1 u ponedjeljak 28.10.2019. godine, sa početkom u 17:00 časova.

Cilj predavanja je otvaranje diskusije o potencijalima korišćenja pojma razmjere kao metodološkog alata tokom procesa arhitektonskog projektovanja. U tom smislu, istraga je usmjerena na pitanje obima predmeta dizajna (mikro) u odnosu na razmjere konteksta (makro), predlažući mikro dizajn kao makro koncept. Predloženi projektantski metod zasnovan je na istovremenim postupcima projektovanja u suprotnim razmjerama, pretpostavljajući ukupni značaj istovremene percepcije cjeline i njenih dijelova. Prisvajajući ovaj koncept relativne razmjere, metodologija projektovanja se može razmatrati u dvije ravni: kroz integralnu ravan procesa projektovanja i relacijsku ravan prilagodljivosti projekta okolnostima prirodnog okruženja. Ako se uvede u metodologiju projektovanja, ovaj koncept se može smatrati prijdlogom za čitav proces arhitektonskog projektovanja do detalja u razmjeri 1:1, bez gubitka odnosa prema pejzažu. Ovaj razgovor o metodologiji projektovanja prati priča o design-and-build radionici koja je održana u nacionalnom parku Soomaa u Estoniji, u ljeto 2016. godine.

 

Pavle Stamenović, PhD, dipl.inž.arh. je diplomirao (2007) i doktorirao (2016) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Angažovan je u nastavi na matičnom fakultetu, na Departmanu za arhitekturu, u svojstvu docenta. Autor i koutor je više publikovanih stručnih i naučno-istraživačkih radova. Bavi se istraživanjem u oblasti metodologije i procesa projektovanja, a uže polje istraživanja problematizuje ulogu i razmatra mogućnosti transformacije arhitektonskih tipologija u savremenom procesu arhitektonskog projektovanja.

Od 2008. godine saradnik je arhitektonskog studija MIT Arh (prof. Branislav Mitrović). Od 2010. osnivač i član je kolektiva RASTER, interdisciplinarnog studija koji se bavi istraživanjem kroz arhitektonsko projektovanje, sa fokusom na arhitektonske i prostorne koncepte, prvenstveno kroz učešće na arhitektonsko-urbanističkim konkursima, sa zapaženim uspehom, od kojih su mnogi i nagrađeni. Mentor je više internacionalnih interdisciplinarnih radionica, poput Cloud Workshop (Kadiz, Španija), Scale Workshop (Helsinki, Finska), Kinetic (Valeta, Malta) i Projecting Cinemas (Teheran, Iran), Wilderness: 5th Season (Soma, Estonija). Učesnik je više međunarodnih izložbi i salona arhitekture, poput Venecijanskog bijenala (2008) i Tallin Architecture Biennale (2013).

 

https://stamenovic.tumblr.com/

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8740/National_Park_Sooma_Estonia.JPG