Navigacija

AP1 - GR_02B

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 1 - AP1

Dragi studenti,

Pored tekstova za analizu, koji su već postavljeni, u prilog početku rada na GR_02 iz AP1, na drajvu je spisak 14 objekata individualne stambene arhitekture (7 klasičnih kuća moderne arhitekture i 7 kuća savremene arhitekture). Potrebno je da se upoznate sa svim navedenim objektima, tako da razumijete prostorni, vremenski i kulturni kontekst u kojem su nastali, te principe po kojima su projektovani. Spisak sadrži referentne objekte iz istorije arhitekture i savremenog diskursa tako da su jednako zastupljeni u literaturi i na internetu, a podaci o njima su lako dostupni. Analiza tekstova i objekata predstavlja osnovu za rad i diskusiju na sljedećim vježbama.

https://drive.google.com/drive/folders/1L9FPjpgtXMeK0gV7p_OCmReatqGbHKMx?usp=sharing

Uživajte u istraživanju!

Iz kabineta za AP1

* Izvor ilustracije: https://www.behance.net/gallery/7175417/Villa-Savoye-Revit-Model-Le-Corbusier_2014-update