Navigacija

Rezultati kolokvijuma, juni 2019.

Oglasna pločaArhitekturaEngleski jezik u arhitekturi 2 - EUA2

EUA2 

1. kolokvijum 

40/50 Ajkić Nataša 8,5/20 bodova

41/16 Murguz Adnan 10/20 

09/15 Grabovičkić Marina 14.5/20 

04/16 Dodoš Dragan 12/20 

Miljana Vinčić 10/20 

06/16 Vojislav Vasić 14/20 

07/15 Ružičić Dajana 12/20 

16/15 Kršić Nemanja 15/20 

44/15 Dragičević Boris 16/20 

 2. kolokvijum

41/16 Murguz Adnana 10/20

06/16 Vasić Vojislav 8/20 

44/15 Dragičević Boris  15/20 

16/15 Kršić Nemanja 15.5/20 

07/15 Ružičić Dajana 10/20 

09/15 Grabovičkić Marinia 19/20