Navigacija

Arhitektonsko projektovanje u realnom kontekstu - konsultacije

Oglasna pločaArhitektura

Ponedjeljak, od 10:00 do 13:30 (lokacija iznad Pravnog fakulteta) i od 14:00 u kampusu.