Navigacija

SJ1, 2, 3, 4, 5, 6_Rezultati pismenog dijela ispita_april. 2019.

Oglasna pločaGeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4Strani jezik (Engleski jezik) 5 - SJ5Strani jezik (Engleski jezik) 6 - SJ6

SJ1- Engleski jezik 1 (novi program)

15/15 Jelena Jotić - 34,5/40 bodova 

24/14 Đorđe Miljković 29/40 bodova 

06/16 Mirjana Kokotović 31/40 bodova 

03/15 Slaven Radovanović 30/40 bodova 

SJ2 - Engleski jezik 2 (novi program) 

Ljiljana Čenić 32/40 bodova 

 

SJ2- Engleski jezik 2 (nema usmenog)

17/12 Milica Peulić 26/60 bodova (nije položila=

SJ3 - Engleski jezik 3  (nema usmenog) 

17/12 Milica Peulić 19/60 bodova  (nije položila)

22/13 Mladen Ratković 41/60 bodova 

SJ4 - Engleski jezik 4  (nema usmenog)

17/12 Milica Peulić 23/60 bodova  (nije položila)

22/13 Mladen Ratković 42/60 bodova 

SJ5 - Engleski jezik 5 

17/12 Milica Peulić 18/40 (nije položila)

58/10 Miloš Pekez 20.5 /40 bodova 

SJ6 Engleski jezik 6 

58/10 Miloš Pekez 24.5/40 bodova