Navigacija

Informatika za geodete 2 - Rezultati I kolokvijuma

Oglasna pločaGeodezijaInformatika za geodete 2 - IFG2

Prvi praktični kolokvijum iz nastavnog predmeta Informatika za geodete 2 održan 30.3.2019. godine položili su studenti koji su ostvarili više od 50%. Rezultati kolokvijuma dati su u tabeli ispod.

R.B. Prezime i ime Indeks % Poeni
(maks. 7)
1. Dakić Milan 24/18 35 0
2. Janković Vladan 03/18 100 7
3. Jovičić Marina 10/18 16 0
4. Klincov Aleksandra 06/18 51 4
5. Kolorogić Jelena 08/18 23 0*
6. Krečar Ivana 16/18 70 5
7. Lalović Jelena 15/18 43 0
8. Marić Mijo 20/18 73 5
9. Radmilović Nataša 01/18 93 7
10. Radosavac Ramajana 05/18 45 0*
11. Stojanović Đurđica 12/18 43 0
12. Stojmenovski Andrej 22/18 6 0
13. Tadić Miloš 02/18 86 6
14. Čengić Arijan 13/18 65 5
15. Škeljić Marko 11/18 65 5
16. Škorić David 04/18 73 5

 

NAPOMENA: Studenti označeni * ne treba ponovo da rade pitanja, već samo zadatke.

Uvid u radove može se izvršiti u petak, 5.4.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 15 do 16 časova.

Predmetni asistent