Navigacija

AP11_Preuzimanje grafičkih radova i termini konsultacija i predaja GR

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 11 - AP11

Obavještavaju se studenti da grafičke radove mogu preuzeti u utorak 05.02.2019. od 13:30-16:00 časova, kab. br. 7, Kampus.

Termini konsultacija:

srijeda 06.02.2019. u 11:00 časova, kab. br. 19, AGGF (kod Slađe);

četvrtak 07.02.2019. u 14:00 časova, kab. br. 19, AGGF (kod Slađe);

petak 08.02.2019. u 12:00 časova, kab. br. 7, Kampus (kod Milane).

Studenti mogu poslati radove i pitanja za konsultacije i profesorici Tanji na mejl tanja.trkulja@aggf.unibl.org (profesorica je na bolovanju ali je dostupna na mejl).

Termini predaja grafičkih radova:

ponedjeljak 11.02.2019. u 17:00 časova, kab. br. 19, AGGF (konkurs Manjača);

ponedjeljak 18.02.2019. u 11:00 časova, kab. br. 19, AGGF (Poljoprivredno gazdinstvo).