Navigacija

AP11_Templejt za plakate i termini predaja grafičkih radova

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 11 - AP11

3. grafički rad - poljoprivredno gazdinstvo > 01.02.2019. /petak/ u 12.00h, kab.br.7, Kampus

2. grafički rad - Konkurs Manjača > 11.02.2019. /ponedjeljak/ u 11.00h, kab.br.19, AGGF

Radovi se predaju u formi plakata formata 70x100 cm /vertikalna orijentacija/. Templejt za plakate je u prilogu.