Navigacija

AP_6_vježbe četvrtak 20.12.18. i KOLOKVIJUM 2

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 6 - AP6

Dragi studenti,

podsjetnik.

Prema dinamici sa početka semestra u četvrtak 20.12.2018. predajete KOLOKVIJUM 2 na kraju bloka sa vježbama.

Obavezni prilozi su:

- strukturalna maketa rješenja kuće i neposrednog kontekst R 1:200, te ostali grafički prilozi, naročito oni koji su važni za ovu fazu,

- urbanistička postavka kuće na terenu sa parterom R 1:500

- osnova prizemlja sa parterom R 1:200

-ostale osnove sa javnim sadržajima

- 1 tipska osnova sa administracijom

- minimalno 1 presjek

Vidimo se!