Navigacija

AP 6_preliminarna predaja

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 6 - AP6

Dragi studenti,

u četvrtak 20.12.2018. kompletan blok nastave posvetićemo radu na vašim projektima. Kolega Radomir Cvijić će doći da vam pomogne oko statičkih problema konstrukcije visokih objekata. Pripremite kvalitetnog materijala (osnove, presjeci, maketa 1:200) kako bi se mogla sagledati problematika svake pojedinačne kuće brzo i lako.

PRELIMINARNA predaja u UTORAK 25.12.2018. u 12:00 u sali K2 u Kampusu sa svim obaveznim prilozima!.

Vidimo se!