Navigacija

AP11_RGN_Folder sa materijalom za nastavu šk. god. 2018/19

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 11 - AP11

Obavještavaju se studenti da materijal za nastavu u okviru predmeta Arhitektonsko projektovanje 11 i Revitaliacija graditeljskog nasljeđa mogu preueti na linku: https://drive.google.com/drive/folders/1HMoQygs9zV9YFuRYkL3FwkN_XGgSGTAZ?ogsrc=32