Navigacija

SK1, SK2, TK1, TK2 - rezultati pismenog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoStatika konstrukcija 1 - SK1Statika konstrukcija 2 - SK2

Pismeni dio ispita iz teorija i statika konstrukcija položili su:

SK1:

Đorđe Đukić  70%

Tatjana Bogojrvić  60%

Vladimir Bojović  60%

Slaviša Popović  51%

Nemanja Sarajlić  51%

SK2:

Filip Marin  75%

Dražrenka Radić  51%

Završni dio ispita održaće se 22.10. (ponedeljak) u kampusu sa početkom u 9:00.