Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_jun_2018

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbarana elaborata za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u prvom terminu junsko-julskog ispitnog roka, iz grupe predmeta oblasti Betonskih konstrukcija će se održati u petak, 8.6. u 9 časova, u Kancelariji broj 11.

Studenti koji planiraju pristupiti odbrani, potrebno je da se jave na mejl: radovan.vukomanovic@aggf.unibl.org