Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_jun/jul_2

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Obzirom na pomjeranje ispinog roka, i molbu studenata, odbarana elaborata za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u drugom terminu junsko-julskog ispitnog roka, iz grupe predmeta oblasti Betonskih konstrukcija će se održati u srijedu, 27.6. u 9 časova, u Kancelariji broj 11. 

Studenti koji planiraju pristupiti odbrani, potrebno je da se jave na mejl: radovan.vukomanovic@aggf.unibl.org