Navigacija

GRA_ Rezultati pismenog dijela ispita, april 2018.

Oglasna pločaGrađevinarstvoStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4

SJ1 

18/16 Bajić Violeta 19/20 (uslovno položila)

SJ3 

Mićić Nikola 20.5/40

30/13 Miljević Boško 24/40 

34/11 Dubočanin Srđan 18 /40 (uslovno pološio)

22/13 Raljić Đođre 27.5/40

19/13 Topić Nemanja 28/40

SJ4 

30/13 Miljević Boško 29/40 

34/11 Dubočanin Srđan 10 /40

22/13 Raljić Đođre 23.5/40

19/13 Topić Nemanja 36/40