Navigacija

GEO_Rezultati pismenog dijela ispita, april 2018.

Oglasna pločaGeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 7 - SJ7Strani jezik (Engleski jezik) 8 - SJ8

SJ1 

25/14 Lazičić Đurđa 17.5/20 (kolokvijum 2)

01/15 Rašović Strahinja 17/20 (kolokvijum 2)

05/14 Milotić Milena 14.5/20 (kolokvijum 2)

SJ7

25/13 Miličević Vanja 12.5/20 (kolokvijum 2)

14/13 Šebez Dajana 12.5/20 (drugi kolokvijum)

38/13 Nedić Dejana 18/20 (drugi kolokvijum)

44/10 Novaković Nikola 6.5/40 (doći na usmeni)

08/13 Šteković Ognjen 22.5/40

SJ8 

44/10 Novaković Nikola 5/40 (doći na usmeni)

51/10 Pucar Milivoje 32/40

08/13 Šteković Ognjen 22.5/40

29/13 Krivokuća Dajana 27/40