Navigacija

AP6 - predispitne obaveze (pristup dokumentu)

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 6 - AP6

Ponovo je došlo do problema sa pristupom.

Sada bi trebalo da je moguće da spisku pristupi bilo ko sa linkom.

https://drive.google.com/file/d/1kqmbFoaYR2dU7Osu1kDqEpbd5tE9GRlj/view?usp=sharing