Navigacija

SJ1-8_Rezultati pismenog dijela ispita i termin usmenog ispita i upisa ocjena, jan.-feb. 2. termin

Oglasna pločaGeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 6 - SJ6Strani jezik (Engleski jezik) 8 - SJ8

Engleski jezik 1 - SJ1 

05/15 Klječanin Goran 15/20 (prvi kolokvijum)

Engleski jezik 2- SJ2 

14/14 Vučić Miroslav 19/20 (drugi kolokvijum)

Engleski jezik 6- SJ6 

Radanović Ognjen 34.5/40

51/10 Pucar Milivoje 22.5/40

 

Engleski jezik 8- SJ8

09/13 Dujković Gordana 29/40 

 

Usmeni dio ispita će se održati u petak, 02.03.2018. u 13.30 u kampusu, kabinet br. 7.