Navigacija

Rezultati pismenog dijela ispita i termin usmenog ispita i upisa ocjena, apsolventski decembar

GeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 5 - SJ5Strani jezik (Engleski jezik) 6 - SJ6Strani jezik (Engleski jezik) 7 - SJ7Strani jezik (Engleski jezik) 8 - SJ8

Engleski jezik 6 

18/13 Ljiljana Gračanin 30/40 bodova

09/13 Gordana Dujković 26.5/40 bodova 

Engleski jezik 8 

30/05 Nedeljka Gluvić 15/40 bodova ( doći na usmeni dio ispita i uvid u rad)

14/12 Svetozar Lukić 25.5/40 bodova 

23/12 Teodora Đukić 32/40 bodova 

12/13 Bojana Dulić 26.5/40 bodova

Usmeni dio ipita će biti u četvrtak 18.01.2018, u 12.00 u kampusu, kabinet br. 7.