Navigacija

AUP2, Prijave

Oglasna pločaArhitekturaArhitektura unutrašnjih prostora 2 - AUP2

Molim vas da prijavite ispit samo u jednom terminu (p.t. 2.februar 2018. ili d.t. 16.februar 2018.) kako ne bismo duplirali posao.

Prijave trebate donjeti 23. februara 2018. 

Ocjene će biti elektronski zavedene nakon drugog termina ispita.