Navigacija

Rezultati pismenog dijela ispita i termin usmenog ispita i upisa ocjena

GeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 5 - SJ5Strani jezik (Engleski jezik) 6 - SJ6Strani jezik (Engleski jezik) 7 - SJ7Strani jezik (Engleski jezik) 8 - SJ8

Engleski jezik 5- SJ5

09/13 Dujković Gordana  26/40 bodova 

Engleski jezik 7 - SJ7

35/12 Metlić Goran 21/40 bodova

47/12 Lazić Dajana 21/40 bodova 

12/13 Dulić Bojana 20+1/40 bodova 

Engleski jezik 8 - SJ8

35/12 Metlić Goran 23.5/40 bodova 

30/08 Gluvić Nedeljka 13/40 bodova

Usmeni ispit i upis ocjena iz Engleskog jezika 5, 6, 7 i 8 će se održati u ponedeljak 11.12. 2017. u 14:30 u kampusu, kabinet br. 7.