Navigacija

Odbrana elaborata_BKA, KI3,BK1,BK2

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbarana elaborata iz grupe predmeta oblasti Betonskih konstrukcija će se održati u petak, 15.09. u 9 časova, u Kancelariji broj 11.

Studenti koji planiraju pristupiti odbrani treba da se jave na i-mejlove predmetnih saradnika.

radovan.vukomanovic@aggf.unibl.org

dragan.zrnic@aggf.unibl.org