Navigacija

Betonske konstrukcije_Prijava ispita_Usmeni ispit

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Studenti koji su položili pismeni dio ispita u 1. i 2. septembarskom roku, a nisu izašli na 1. septembarski rok usmenog dijela ispita, moraju ponovo da prijave ispit u 1. oktobarskom ispitnom roku. Za sva dodatna pitanja i objašnjenja slobodni ste kontaktirati predmetne saradnike.