Navigacija

Odbrana elaborata_BKA

Oglasna pločaArhitekturaBetonske konstrukcije - BKA

Odbrana elaborata iz predmeta BKA je sutra, srijeda, 23.08., u 9 časova, kancelarija br. 11.

Studenti koji zbog drugih obaveza nisu u mogućnosti doći u zakazanom terminu treba da se jave predmetnim saradnicima na mail kako bi se dogovorili oko nekog drugog termina.