Navigacija

Betonske konstrukcije_grupa predmeta_KI3, BKA, BK1,BK2_termin usmenog dijela ispita

ArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1
Usmeni dio ispita kod prof. dr Mata Uljarevića, iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, a to su Betonske konstrukcije sa Arhitektonskog odsjeka, te Konstruktersko inženjerstvo 3, Betonske konstrukcije 1 i Betonske konstrukcije 2, sa Građevinskog odsjeka, će se održati u četvrtak, 09.06. 2016., u 12 časova, na lokaciji iznad Pravnog fakulteta.