Navigacija

MiDK - predaja godišnjeg zadataka

Oglasna pločaArhitekturaMetalne i drvene konstrukcije - MDK
Prvi Termin za predaju I godišnjeg zadatka je u petak 03.06.2016, u terminu redovnih vježbi! u Ovom terminu vježbi će se obraditi karakteristični zadaci koji se mogu pojaviti na pismenom i kolokvijumu. Poslednji, definitivni i konačni rok za predaju cijelog godišnjeg zadatka je u četvrtak 09.06.2016. do 14.00h