Navigacija

AP_7_obavezne konsultacije

Arhitektura
U petak od 9:00-11:30 na staroj lokaciji koleginicia Anita i ja vas čekamo na obaveznim konsultacijama! Prezentacija kompletnog idejnog rješenja G2- prema dinamici semestralnog zadatka zadatak_HASANI-smjestaj.pdf
(sa eventualnom korekcijom prvog dijela rada - G1, samo za studente koji su ga prvi put predali) ostaje zakazana za SRIJEDU 18. maja 2016. u terminu vježbi. G2 mora biti pozitivno ocijenjen (minimalno 16 poena), tj. u zbiru G1+G2 morate osvojiti minimalno 26 poena da biste nastavili dalje. Vidimo se!