Navigacija

AP 45

Oglasna pločaArhitektura
Dragi studenti, moli vas da donesete sve priloge u skladu sa prošlonedeljnim obavještenjem, kada je sve vrlo detaljno pobrojano. Također vas molim da se sutra ne kasni, evidentiraćemo vas. U prvom bloku nastave akcenat je na stanovanju,  a u drugom na prostorima djece. Prof. Marina Radulj držaće blok predavanja sa početkom u 13  časova. Do ujutro, pozdrav, iz kabineta