Navigacija

AP45 zadaci

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 4 - AP4
Šta je do sad rađeno, za book, tj portfolio koji predajete na kraju: 1. A3-najranije iskustvo negativnog prostora vs. Pozitivan prostor 2. A4 Džejn Džakobs, elementi grada, prikaz skicama 3. A3 Transformacija od porodičnog u višeprodično u pet faza 4. A4 Analiza jednog primjera po izboru-višeporpodično 5. Blok ,maketa postojećeg 6. A3 Aplikacija međusobnih tipoloških ustrojstava stanovanja, djece i društvenog prostora *ako ste nezadovoljni nekim korakom, možete ga ponoviti
Za idući čas: 6. Ponovo tačka 6 jer je niste dobro uradili...nećemo urbanističko rješenje, nego potku, matricu, zakone, mogućnosti, silnice, tragove, mapiranje 7. Aplikacija skice sa tačke 6 u 3d blok 8. Još jedan primjer analiza stanovanje
I konačno možete preuzeti tekstove zadataka AP4 i AP5, koje trebate  ponijeti na vježbanje u štampanom ili pdf obliku, tako da im možete pristupiti na času. Podlogu imate od ranije-ne štampajte u čudim razmjerama, još smo u 1000 i 500.
Za čitanje... Cumtor, Palasma, Mamford, Šulc...i drugi u Literatura AP4 i Literatura AP5
Ugodan vikend, iz kabineta